Welcome to Bazaar Lite

Get Now

Welcome to Bazaar Lite

Get Now

Welcome to Bazaar Lite

Get Now

Welcome to Bazaar Lite

Get Now

Welcome to Bazaar Lite

Get Now

Գլխավոր

«Կարմանդ» ՍՊԸ հպարտ է հանդիսանալու տարածաշրջանում մետաղական թիթեղից տարատեսակ ապրանքների արտադրությամբ զբաղվող լավագույն կազմակերպություններից մեկը:
Ընկերությունում իրենց գործունեությունն են ծավալում բարձրակարգ ինժեներներ և մասնագետեր, որոնց ստեղծագործական աշխատանքի արդյունքում հաշվարկվում, նախագծվում և պատրաստվում են ամենաքմահաճ հաճախորդի պահանջներին համապատասխանող բարձրորակ ապրանքատեսակներ:
«Կարմանդ» ՍՊԸ տեխնիկական տնտեսությունը վերազինված է բացառապես թվային ծրագրավորմամբ ղեկավարվող հաստոցներով, ինչն ապահովում է նախագծվող արտադրանքների աննախադեպ ճշտությունը:
Պատրաստի արտադրանքի երեսապատումն իրականացվում է Հայաստանում միակ էլեկտրաստատիկ փոշեներկման ռոբոտներով հագեցված ավտոմատ հոսքագծով:

ՆՊԱՏԱԿ

Աջակցել հայրենական տնտեսության զարգացմանը:

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կիրառել աշխարհում առկա նորագույն տեխնոլոգիաները:

ՈՐԱԿ

Պահպանել բարձրակարգ չափանիշի որակ:

ՀԱՃԱԽՈՐԴ

Ապահովել հաճախորդի 100% գոհունակություն:

[wpaft_logo_slider]