Գլխավոր

Get Now

Գլխավոր

Get Now

Գլխավոր

Get Now

Welcome to Bazaar Lite

Get Now

Welcome to Bazaar Lite

Get Now

Գլխավոր

<<Կարմանդ>> ՍՊԸ հպարտ է հանդիսանալու տարածաշրջանում մետաղական թիթեղից տարատեսակ ապրանքների արտադրությամբ զբաղվող լավագույն կազմակերպություններից մեկը:
Ընկերությունում իրենց գործունեությունն են ծավալում բարձրակարգ ինժեներներ և մասնագետեր, որոնց ստեղծագործական աշխատանքի արդյունքում հաշվարկվում, նախագծվում և պատրաստվում են ամենաքմահաճ հաճախորդի պահանջներին համապատասխանող բարձրորակ ապրանքատեսակներ:
<<Կարմանդ>> ՍՊԸ տեխնիկական տնտեսությունը վերազինված է բացառապես թվային ծրագրավորմամբ ղեկավարվող հաստոցներով, ինչն ապահովում է նախագծվող արտադրանքների աննախադեպ ճշտությունը:
Պատրաստի արտադրանքի երեսապատումն իրականացվում է Հայաստանում միակ էլեկտրաստատիկ փոշեներկման ռոբոտներով հագեցված ավտոմատ հոսքագծով:

ՆՊԱՏԱԿ

Աջակցել հայրենական տնտեսության զարգացմանը:

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կիրառել աշխարհում առկա նորագույն տեխնոլոգիաները:

ՈՐԱԿ

Պահպանել բարձրակարգ չափանիշի որակ:

ՀԱՃԱԽՈՐԴ

Ապահովել հաճախորդի 100% գոհունակություն:

[wpaft_logo_slider]